Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi
  Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi
   Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi

  Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi

BOZP & PO BRNO

AVESYS s.r.o.

BOZP & PO BRNO

O nás

Společnost AVESYS s.r. o. byla založena v roce 2010 jako pokračovatel v činnosti podnikající fyzické osoby Ing. Libor Kříž. Společnost je zaměřena na poradenství a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a činnosti koordinátora BOZP na staveništi. V našem zákaznickém portfoliu máme firmy výrobní, obchodní, montážní,stavební, státní instituce, velkosklady i dopravní společnosti. Rozmanitost našich zákazníků a jedinečnost každého jednoho, jeho vývoj a růst, nám pomáhá se stále zdokonalovat a tyto zkušenosti dále uplatňovat v naší práci a poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby. Jsme rádi, že se nám to dlouhodobě daří.                      

                                                                                                              Ing. Libor Kříž, jednatel společnosti

Bezpečnost práce (BOZP)

Řada zaměstnavatelů je přesvědčena o tom, že jedinou jejich povinností na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je provádět pouze školení BOZP. Povinností, které musí ze zákona zaměstnavatel plnit je podstatně více. Jejich neplněním se může dostat do značných potíží. Ať již je to v případě kontroly kontrolních orgánů a následně uložený finanční postih nebo, například, v případě vzniku pracovního úrazu s následnými soudními tahanicemi ohledně odškodnění zraněného zaměstnance. Třebaže výdaje spojené se zajištěním bezpečnosti práce nejsou nulové, investice do této oblasti není tak závratná, a vždy se vyplatí.   
 
Zajištění plnění úkolů na poli BOZP

-    poradenství při zajišťování povinností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou,

-    zpracování a průběžná aktualizace dokumentace BOZP - směrnice, provozní řády, evidence plnněí povinností na poli BOZP

-    pravidelné kontroly BOZP objektů, provozů a pracovišť,

-    provádění povinných prověrek BOZP,

-    dohled nad prováděním předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,

-    dohled nad prováděním předepsaných školení a odbornou způsobilostí zaměstnanců,

-    řešení pracovních úrazů vč. zpracování stanovené dokumentace,

-    řešení bezpečnostního značení,

-    asistence při kontrolách Oblastního inspektorátu práce státních orgánů a Krajské hygienické stanice.  

Druhy školení BOZP  -    školení zaměstnanců, vedoucích pracovníků, řidičů referentských vozidel, školení BOZP práce ve výškách.

 

Požární ochrana (PO)

Plnění povinností na poli požární ochrany je mnohdy podnikateli nedoceněno. V každém případě, pokud podnikající subjekt neplní povinnosti na poli požární ochrany, není vyloučeno, že v případě požáru nemusí pojišťovna plnit odškodné v plné výši, což v případě rozsáhlých škod mohou být i značné finanční částky nejen na vlastním majetku, ale i na majetku třetích osob. Kromě toho, finanční pokuta hrozí i v případě zjištění nedostatků při kontrole HZS.   
 
Trvalé zajištění plnění úkolů na poli PO

-    poradenství při zajišťování povinností zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany v souladu s platnou legislativou,

-    zpracování a průběžná aktualizace dokumentace PO v souladu s platnou legislativou,

-    řešení bezpečnostního značení na pracovišti v souladu s platnou legislativou,

-    preventivní požární prohlídky ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů, vnitřní kontroly objektů, provozů a pracovišť,

-    dohled nad prováděním předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,

-    dohled nad prováděním předepsaných školení a odbornou způsobilostí zaměstnanců,

-    organizace provádění cvičných požárních poplachů,

-    účast při kontrolách Státního požárního dozoru HZS.

 

Školení PO  -  školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventistů, členů preventivní požární hlídky.  

 

 Koordinátor BOZP na staveništi

-     ve fázi přípravy stavby

-     ve fázi provádění stavby   více… (Koordinátor BOZP...)

 

 Něco z praxe:

DSCN0122 2     DSCN0121 2 

       

                            

Ověřená firma

AVESYS s.r.o. - ekatalog.czBezpečnost práce, koordinátor BOZP - ekatalog.cz

Videa UVEX:

     Zátkové chrániče sluchu

 

  Ostřel zorníků brýlí


Produktové katalogy UVEX:

Ochranné brýle

 

Ochrana sluchu

 

Ochrana hlavy

 

 

 

Rychlý kontakt

Rychlé kontaktní údaje ve formátu vCard do vašeho chytrého mobilu.