Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi
  Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi
   Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi

  Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi

BOZP & PO BRNO

AVESYS s.r.o.

BOZP & PO BRNO

Bezpečnost práce (BOZP)

 
Zajištění plnění úkolů na poli BOZP

-    poradenství při zajišťování povinností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou,

-    zpracování a průběžná aktualizace dokumentace BOZP - směrnice, provozní řády, evidence plnněí povinností na poli BOZP

-    pravidelné kontroly BOZP objektů, provozů a pracovišť,

-    provádění povinných prověrek BOZP,

-    dohled nad prováděním předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,

-    dohled nad prováděním předepsaných školení a odbornou způsobilostí zaměstnanců,

-    řešení pracovních úrazů vč. zpracování stanovené dokumentace,

-    řešení bezpečnostního značení,

-    asistence při kontrolách Oblastního inspektorátu práce státních orgánů a Krajské hygienické stanice.  (Povinnosti na poli BOZP plynoucí z platné legislativy… )

Školení BOZP

-    školení zaměstnanců,

-    školení vedoucích pracovník,

-    školení řidičů referentských vozidel,

-    školení BOZP práce ve výškách.

 

 

Požární ochrana (PO)
 
Trvalé zajištění plnění úkolů na poli PO

-    poradenství při zajišťování povinností zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany v souladu s platnou legislativou,

-    zpracování a průběžná aktualizace dokumentace PO v souladu s platnou legislativou,

-    řešení bezpečnostního značení na pracovišti v souladu s platnou legislativou,

-    preventivní požární prohlídky ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů, vnitřní kontroly objektů, provozů a pracovišť,

-    dohled nad prováděním předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,

-    dohled nad prováděním předepsaných školení a odbornou způsobilostí zaměstnanců,

-    organizace provádění cvičných požárních poplachů,

-    účast při kontrolách Státního požárního dozoru HZS.

 

Školení PO

-     školení zaměstnanců,

-     školení vedoucích zaměstnanců,

-     školení preventistů,

-     školení členů preventivní požární hlídky.  (Povinnosti na poli PO plynoucí z platné legislativy… )

 Koordinátor BOZP na staveništi

-     ve fázi přípravy stavby

-     ve fázi provádění stavby   více… (Koordinátor BOZP...)

 

                            

Ověřená firma

AVESYS s.r.o. - ekatalog.czBezpečnost práce, koordinátor BOZP - ekatalog.cz

Videa UVEX:

     Zátkové chrániče sluchu

 

  Ostřel zorníků brýlí


Produktové katalogy UVEX:

Ochranné brýle

 

Ochrana sluchu

 

Ochrana hlavy

 

 

 

Rychlý kontakt

Rychlé kontaktní údaje ve formátu vCard do vašeho chytrého mobilu.